Fiskbestånd

1. Svanisträsk Grov öring, grov abborre, lake och gädda.
2. Hundsjön Röding och abborre
3. Dragträsk Öring, abborre, gädda och grov mört.
4. Mildtjärn Öring, bäckröding, och abborre.
5. Lilla Urtjärn Öring, bäckröding, regnbåge, och abborre.
6. Stora Urtjärn Öring, bäckröding, regnbåge, och abborre. Endast flugfiske.
7. Urdammet Öring, bäckröding och abborre.
8. Sörlidtjärn Bäckröding, öring, röding och abborre.
9. Norrlidtjärn Bäckröding, öring, röding och abborre.
10. Storkallkällan Öring.
11. Svartabborrtjärn Abborre.
12. Sultinabborrtjärn Abborre.
13. Klövertjärn Öring, abborre, och gädda.
14. Småtjärnarna Abborre och gädda.
15. Stortjärnen Abborre och gädda.
16. Lidträsket Gädda och abborre.
17. Lidträsktjärn Gädda och abborre.
18. Klintjärn Öring och abborre.
19. Klarvattentjärn Öring och röding, regnbåge och abborre. Endast fiske för boende i Campen.

PÅ GÅNG:

 

Köp fiskekort online/via SMS

Boka jakt på

© Camp Svanis,   070-330 55 29,   070-330 55 50,   info@campsvanis.se,   Bankgiro: 109-2311